Nordkapp kommune innbyr med dette til åpen tilbudskonkurranse på leie av lokaliteter «Ny branngarasje»

Konkurransens formål og omfang

Nordkapp kommune ønsker og å knytte til seg en tilbydere for leie av «ny branngarasje».

Det vil i tillegg måtte være mulighet for å inngå opsjon for leie av tilleggsarealer/utvidelser og evt. framtidig kjøp.

Følgende kravspesifikasjon er satt.

Beliggenhet:  Innenfor Honningsvåg sentrums område jfr. dimensjoneringskrav til utrykningstider.

Areal: Minimum 540m2 og med minst 4 porters løsning.

Leveringstid: Så snart som mulig med innflyttingskrav senest innen Juni 2021. Levringstid vil vektlegges og bes oppgitt/stipulert.

Andre formål:  Det må være muligheter for utvidelse av arealene til også å omfatte leie av lokaliteter til også gjeldende andre formål som eksempelvis anleggsmaskiner/lager. Areal min. ca 350m2

 

Evt. tilbydere av lokaliteter bes kontakte Nordkapp Kommune v/kommunedirektør Stig Aspås Kjærvik pr. post eller mail: Stig.Aspas.Kjaervik@nordkapp.kommune.no  senest innen 10 Januar 2021.

Skulle det våre spørsmål kan kommunedirektøren kontaktes på tlf.:41352768