Løype nr. 5 fra Østerelva på vegen opp mot Honningsvågfjellet, tar av vestover fra denne ved høyspentlinja og langs Forsvarets vintervegtrase, først vestover, så nordover langs østsida av Guhkesgielas, over riksvegen like øst før Gjesværkrysset, over riksvegen igjen sør for høyde 179 og vest for vegen til Rundvatnet og løype 6 ved Skarsvågkrysset.

Løype 6 fra Skarsvågkrysset langs forsvarets vintervegtrase til Nordkapp, videre langs E69 til Nordkapplatået.

Løype 7 fra garasjen til Nordkapp snøscootertaxi på Skutnes, langs vestsida av kommunal vei, videre sørvestover til den krysser fylkesveien, langs fylkesveiens vestside til Storvannet, videre over vannet til sydvestenden – mot vest til løype 6 ved vann 66 moh.

Nordkapp kommune

Teknisk sektor