Løyper åpnet 16.1.2014:

Scooterløype 1 Repvåg - Raggevarre

Løype nr. 2 fra løype 1 til Reinelva og opp Reinelvdalen til Femtedalsvatnet/Bierssajavri

Løype nr. 3 fra Strandalen - Kåfjord

Løype nr. 4 fra Femtedalsvann - Porsangvika