«Kommunen har i dag Torsdag 11.01.18 åpnet følgende snøscooterløyper i Nordkapp:

 

Løype nr. 6: Fra Skarsvågkrysset langs forsvarets vintervegtrase til Nordkapp, videre langs E69 til Nordkapp-platået.

Løype nr. 7: Fra Skutnes, langs vestsida av kommunal vei, videre sørvestover til den krysser fylkesveien, langs fylkesveiens vestside til Storvannet, videre over vannet til sydvestenden – mot vest til løype 6 ved vann 66 moh.

 

Nordkapp kommune ber alle snøscooter-førere vise aktsomhet og ta hensyn når de ferdes på fjellet.»