Nordkappmuseet står nå klart med nye faste utstillinger over 2. etasjer med en beliggenhet midt i Honningsvåg sentrum. Nordkapp kommune vedtok i mars 2013 å utvikle eiendommen Holmen 1 til nytt museum. Kjøp av bygg, ombygging og nye faste utstillinger har totalt kostet 29,9 millioner. Finansieringen på dette er slik: 
Staten v/ Kulturdepartementet 8 millioner, Finnmarks fylkeskommune 5 millioner, Nordkapp kommune 16, 9 millioner.