Nordkapp kommune har åpnet scooter løype nr 3 og 4 for ferdsel. Bør være obs på lite snø i området. Løyper kan bli stengt på kort varsel

Løype 3: Fra Kåfjord fergeleie opp Kåfjorddalen, via Langvatnet, Lafjordelva, Nammejohka, Nammejávri, Larkajávri, andre Lafjordvann, tredje Lafjordvann og til løype 1.

Løype 4: Fra E 69 innenfor Porsangervika, opp dalen via andre, tredje og fjerdedalsvann til Biersajávri – derfra mot nord til løype 3.

Løype 2 i Nordkapp kommune er nå åpnet.

Løype 2: Fra løype 1 sør for Store Strandvatnet, over vatnet, langs oversida av E69 til Reinelva og opp Reinelvdalen til Femtedalsvatnet/Bierssájávri og løype 4.