Det er blitt en hyggelig tradisjon at ordfører hvert år  inviterer til en enkel sammenkomst i forbindelse med utdeling av fagbrev. Og  fredag, 14.mars 2014 var det klart for den årlige tilstelningen på rådhuset i Honningsvåg .

Fremmøtte kandidater var følgende: Marit Helen Jensen, Marte Floer Bårdsnes og Britt Pedersen Berg.   Alle tre fikk sine fagbrev  i  Barne - og ungdomsarbeid.   Ekstra hyggelig var det at også deres respektive veiledere  var tilstede  for å overvære overrekkelsen.                                                           I tillegg til selve fagbrevet, fikk kandidatene  også  overrakt  blomster  og kommunens pin .

Ordfører holdt en liten tale til de fremmøtte , hvor hun blant annet kom inn på  at det i fremtiden ser ut til at det langt oftere vil bli behov for folk med fagbrev både i det private og i det offentlige.  Det er derfor gledelig at man har et visst tilsig av nye fagbrevkandidater hvert år. Iår var det totalt 10 personer som hadde tatt fagbrev.

Foruten de tre fremmøtte  kandidatene, hadde følgende bestått fagprøven:

Akvakulturfag: Kenneth Daae,  Elektrikerfag: Tommy Kulsland Eriksson, Abdi Khadar Mukhtar, Jonas Olsen, Mikael Gaare Tharaldsen           Helsearbeiderfag: Veronica Indrøy   Kokkfag: Tonje Helen Lamøy

Nordkapp kommune v/ ordfører gratulerer samtlige kandidater med fagbrev, og ønsker dem lykke  til videre!