Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Jens Olav Eskilt, liaisonoffiser for Snøhvit HV- område informerer.

Årets trening for Snøhvit HV på Magerøya

I forbindelse med årets trening for Snøhvit HV- område vil det i tidsrommet 11. til 17. juni måtte forventes en del ekstra trafikk med militære og sivile kjøretøy langs vei på Magerøya. Det må også forventes at uniformert heimevernspersonell, med og uten våpen, blir å se flere steder på Magerøya under årets trening.

Det vil være skyting med skarp ammunisjon på skytebanen i Honningsvåg. Det vil også være bruk av løs ammunisjon i de øvrige øvingsområdene på Magerøya.

Vi ønsker å gjøre sivilbefolkningen oppmerksom på dette, da vi også skal øve stridsteknisk.

Vi beklager de ulemper øvelsen eventuelt vil medføre, men for at vi skal kunne gjennomføre operasjoner på en best mulig måte, er vi nødt til å øve. Det er viktig for oss å trene på systemer og planverk slik at vi forsikrer oss om at de virker i en reell situasjon. 

Nordkapp kommunens krisestab vil gjennomføre en felles table-øvelse med stabsmedlemmer fra Snøhvit HV fredag den 14.6. Vi har invitert alle nødetater, Avinor, Kystverket og Nordkappregionens havn til å delta i øvelsen. På denne måten forbereder vi oss best mulig på eventuelle uønskede hendelser i sommer.