Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dokument med linker_80x88

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013

Formannskapets innstilling

Formannskapet behandlet rådmannens forslag i møte 17. november. Det ble prokollert at forslaget legges ut til offentlig ettersyn med det endringsforslag som Nordkapp Arbeiderparti la frem.

Her finner du Budsjettdokumentet.pdf (Rådmannens forslag) samt utskrift av formannskapets protokoll.pdf 17.11.09

Dokumentene er også lagt ut på Rådhuset. servicekontoret.