I hht Kommunelovens § 45, nr. 3 legges Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 ut til alminnelig ettersyn i perioden 27.11. – 12.12.19. Kommunestyrets endelige behandling og vedtak av årsbudsjett for 2020 gjøres 17. desember 2019. 

 

Formannskapet behandlet i sitt møte 26.11.2019 rådmannens forslag til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020 - 2023.

 

Formannskapets innstilling er også tilgjengelig på kommunens servicekontor på rådhuset.

 

Eventuelle merknader må være mottatt kommunen, senest innen 12.12.2019.

 

Merknader sendes:

Nordkapp kommune

Postboks 403

9751 Honningsvåg

 

Eller på epost til:

Postmottak@nordkapp.kommune.no

 

Vedlegg

  1. Formannskapets vedtak sak 54/19
  2. Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
  3. Formannskapets innstilling til gebyrregulativ for 2020
  4. Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023