Teknisk sektor:

Beredskapsvakt:    918 28 428 (ved behov for hjelp, feilmedlinger etc.)
Brannvakt:               959 97 755
Teknisk sjef:           901 58 002

Sentraladminstrasjonen:

Ordfører:                 489 98 781
Rådmann:              950 58 038

Legevakt:                930 10 452 / 930 17 453

Skole (rektor H.våg): 951 66 442