Nordkapp kommune inviterer til åpen konkurranse for utførelse av oppdrag «Ny vanntrase Utsikten».
Anbudsdokumenter er kunngjort i nasjonaldatabase doffin.no.
Tilbudsfrist. 14. februar 2020.