Grunnet forsinkelser i leveranser av rørdeler utsettes oppstart av anleggsarbeid i Nordvågen til uke 4.
Vi minner om at beboere i området Haugen ble omfattet av noen begrensninger:
 • Veien vil bli stengt i anleggsperioden, ca. 10 uker
 • Det blir etablert ny oppmerket parkeringsplass 
 • Det blir etablert nytt postkassestativ ved den nye p-plassen
 • Alle beboerne i området må selv ta søppeldunk til å fra p-plass ved tømming
 • Beboerne må frost tappe vann etter beskjed fra entreprenør
 • Passe på at alle barn i området holder avstand til maskiner og utstyr
 • Det vil bli etablert gangsti langs grøften opp mot husene
 • Vannforsyning kan bli avstengt i korte perioder 4-6 timer
 • En del støy må påregnes fra kl 6.00 til 23.00 i hverdagene
 • Brøyting blir ikke utført, alle må trekke sine søppeldunker i hht renovasjonsruta


  Beboere som ønsker å bytte ut private vann- og avløpsledninger må kontakte entreprenør direkte på tel. 90919253.