Anleggsarbeid i Nordvågen i område Haugen startes opp i uke 3.
Nordkapp kommune ber berørte innbyggerne å ta hensyn til følgende: 
- Veien vil bli stengt i anleggsperioden, ca. 10 uker
- Det blir etablert ny oppmerket parkeringsplass 
- Det blir etablert nytt postkassestativ ved den nye p-plassen
- Alle beboerne i området må selv ta søppeldunk til å fra p-plass ved tømming
- Beboerne må frost tappe vann etter beskjed fra entreprenør
- Passe på at alle barn i området holder avstand til maskiner og utstyr
- Det vil bli etablert gangsti langs grøften opp mot husene
- Vannforsyning kan bli avstengt i korte perioder 4-6 timer
- En del støy må påregnes fra kl 6.00 til 23.00 i hverdagene
Spørsmål til prosjektet kan rettes til prosjektleder Stian Heitmann på tlf. 90919253, mail: stian.csp@gmail.com  eller postmottak@nordkapp.kommune.no