Anleggsarbeid i Nordvågen var forsinket pga. koronasituasjon.
Arbeid meg vann og avløp er i all hovedsak ferdigstilt og det gjenstår opprydding og asfaltering.
Noen bløte partier i veien etter gravearbeidet kan oppstå nå når snøen begynner å tine.
Gjenstående opprydding vil bli utført førstkommende uke etter påske. 
For mer informasjon kan kontaktperson hos entreprenør kontaktes på mail: stian.csp@gmail.com