Anleggsområdet på Øvergata stenges for trafikk i perioden 18.mai-31.mai. 

Det skal utføres avsluttende vann-og avløpsarbeid og gjøres klart for asfaltering.