Det skal lages en felles årskalender på russisk og norsk. Vi vil at prosjektet skal oppleves som spennende og lærerikt, og vi vil stimulere til økt interesse for russisk språk og kultur. Prosjektet er støttet av fylkesmannen i Finnmark.
Her kan du lese mer om prosjektet: http://www.arctic-understanding.blogspot.no/