Kommunen starter asfaltering mandag 26.august.
I den forbindelse må bilistene være oppmerksom på asfaltkanter både i Honningsvåg, Storbukt og Nordvågen.
Ringveien, Sørveien og Sjøgata vil re-asfalteres i sin helhet.
Teknisk setter ut kjegler som markerer asfaltkanter / skadet vei.