Nordkapp kommunen har inngått avtale om asfaltering av kommunale gater i 2020 med Veidekke AS.
I perioden 7.09 – 9.09 er det planlagt asfaltering av Oterveien og Værfjelelt i Skarsvåg. I tillegg flere små strekninger i Honningsvåg og Nordvågen planlegges å asfaltere.
Ved behov for asfaltering av private gårdsplasser kan en henvende seg til Veidekke AS direkte, kontaktperson: anleggsleder Stian Sivertsen, Veidekke Industri AS | M: +4792672773