Uke 24-25 skal det legges bærelag på veiene i anleggsområder Ivershaugen i Nordvågen og Øvergata.
Asfaltering skal utføres i disse områder i uker 26-27. Asfalteringsarbeid vil utføres av Veidekke, som er underentreprenør for CSP AS i disse prosjektene.
Det skal også asfalteres område mellom Teknisk sektor og Rådhuset der anleggsarbeidet ble utført i fjor.
Dersom det er behov for asfaltering på private områder, kan en kontakte Veidekke for pris og avtale.