Moderasjonsordninger for barnehager:

 

Søsken- og studiemoderasjon

Det gis 40% søsken- og studiemoderasjon i barnehagene. Foreldre gir melding om søskenmoderasjon på søknadsskjema for barnehageplass. For tredje barn eller flere gis det 50% reduksjon. Studiemoderasjon gis kun til heltidsstudenter. Dokumentasjon for opptak ved skole/høyere utdanning må legges ved søknad, samt dokumentasjon på at stønad til barnetilsyn ikke gis av annen offentlig etat.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent  av inntekten sin til barnehagen. I 2017 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner per år.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner per år.

 

 

 

  • Hovedopptak av barnehageplasser er den 15. mars hvert år.
  • Barnehagene i kommunen har åpent hele året. Barnehageåret varer fra skolestart til neste skolestart. Barnehageplassen beholdes fram til barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp. 
  • Maksprisen for 2017 er 2 730 kroner per måned, og totalt 30 030 kroner per år.
  • Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.
  • Redusert foreldrebetaling kan søkes på når foreldre har kr. 533 500,- i samlet inntekt pr. husstand eller mindre. 
  • Gratis kjernetid kan søkes om fra foreldre for sine 3, 4 og 5-åringer og er også avhengig av en samlet felles årsinntekt på kr. 533 500,- fra og med 01/08-2018

 

Klikk her for å lese vedteker for kommunale barnehager i Nordkapp 

Klikk her for å lese Handlingsplan mot mobbing PDF document ODT document

Klikk her for å lese spesialpedagogisk håndbok PDF document ODT document

 

 

boy-child-childhood-6459.jpg