I forbindelse med asfaltering av Ringveien/Sørveien blir deler av veibanen stengt for trafikk i begrenset periode (6-12 timer). 
Asfaltering vil foregå i uker 34-35, avhengig av værforhold. 
Nordkapp kommune ber berørte innbyggerne å ta hensyn til at det vil være begrenset fremkommelighet i denne perioden.