Endringer skoleruta 2015/16 - Gjelder kun barnehagene.            

Måned/dato

Lærere

Elever

Antall dager lærere

Antall dager elever

Barnehage

August:

 

Planlegging

20.og 21.08.

Skolestart 24.08.15

 

Barnehage 24.08.15

Skolestart 24.08.15

 

 

8

 

 

6

Planlegging

20.og 21.08.

Barnehagestart 24.08.15

September:

 

 

22

22

 

Oktober:

 

Læringsdager 5.og 6.10

Høstferie

7.-9.10

 

Høstferie

5.-9.10.15.

 

 

19

 

 

17

 

November:

 

 

21

21

 

Desember:

 

Siste skoledag 18.12

Juleferie 21.12.15.

Siste skoledag 18.12

Juleferie 21.12.15.

 

 

 

14

 

 

14

 

Januar:

 

 

Planlegging

04.01.16

Skolestart 05.01.16.

 

Skolestart

05.01.16.

 

 

20

 

 

19

 

 

 

Februar:

 

Vinterferie

25.-26.02.16

Vinterferie

25.-26.02.16

 

19

 

19

Planleggingsdag

01.02.16

Mars:

 

Påskeferie

21.03.16

Første dag etter påske: 29.03.16

Påskeferie

21.03.16

Første dag etter påske: 29.03.16

 

17

 

17

 

April:

 

 

 

 

21

 

21

 

Mai:

 

05.05.16. Fri

16.05.16 Fri

17.05.16 Fri

05.05.16. Fri

16.05.16 Fri

17.05.16 Fri

 

19

 

19

 

Juni:

 

 

Planlegging

03.06.16

Siste skoledag

22.06.16

Fridag

03.06.16

Sommerferie f.o.m.

23.06.16

 

16

 

15

Planleggingsdag

03.06.16

Sum:

 

 

196

190