Alle som har fått tilbud om barnehageplass må gå inn på portalen der de søkte på barnehageplass og bekrefte eller avkrefte tildelt barnehageplass. Minner om at fristen for å svare om man tar plassen er 24.april 2021.