I miljøarbeidet vektlegges følgende:
• Individuell plan
• Individuell planlegging med hensyn til bolig, arbeid og utdanning
• Veiledning og samarbeid med relevante aktører / organisasjoner for å ivareta den enkeltes dagligliv og livskvalitet

Vårt poeng er at løsningene må være individuelt tilpasset og rettslig grunnlag for tildeling av tjenesten er for helsevesenet loven.

Tjenestene er blant annet:

Avlasting

Brukerstyrt personlig assistanse

Ledsagerbevis

Omsorgslønn

Støttekontakt 

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig vernepleier
Ann Elise Kristiansen
Tlf: 78 47 65 09 / 91 85 02 82
Epost: annelise.kristiansen@nordkapp.kommune.no