Nordkapp kommune jobber med utforming av plakat/skilt «Velkommen til Honningsvåg, byen ved Nordkapp!» og i den forbindelse ønsker innspill fra innbyggerne.  
Skiltet planlegges utført i størrelse 2x3 m, med belysning. Plassering ved innkjøring til Storbukt. 
Innbyggerne inviteres til aktiv deltakelse.  
Velg mellom to forslag eller kom med eget forslag til utforming av plakaten. 

Plakat Velkommen1
Plakat Velkommen2