Kommunene som deltar er: Nordkapp, Kvalsund, Måsøy, Hasvik og Loppa.
Organiseringen av prosjektet:
- Vest-Finnmark regionråd har prosjektansvaret
- Styringsgruppa består av ordførerne og de lokale prosjektlederne i de 5 kommunene
- Prosjektleder i regionen
- Prosjektgruppe i hver av kommunene med sin lokale prosjektleder

Hovedmålsetting:
"I en 3-årig prosjektperiode ønsker man å styrke, utvikle og bygge opp tjenester som skal gjøre vertskommunen til det foretrukne arbeids- og bosted for både utenlandsk og norsk kompetanse."

Regionrådet ønsker et særskilt fokus på kystkommunenes utfordringer knyttet opp mot arbeidsinnvandrere, med et uttalt mål: Hvordan få arbeidsinnvandrerne som allerede jobber i kommunen til å bosette seg fast samt få familier etablert.

Tiltak:
Det er fortiden 2 tiltak vi jobber spesielt med:
- Kartlegging av behov og interesse for språkopplæring (norsk) blant arbeidsinnvandrere
- Felles arrangement på den internasjonale FN-dagen 24. oktober 2013

Lokal prosjektleder kan kontaktes på mail:
tove.hunnalvatn@nordkapp.kommune.no
Tlf: 78 47 65 02