Borgerlig vigsel

 

Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Det betyr at borgerlige vigsler i Nordkapp kommune vil skje på rådhuset fra og med 2018.

 

Hvem kan gifte seg borgerlig i Nordkapp kommune?

Kommunens egne innbyggere kan gifte seg, og det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen. Personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a kan vies hos oss.

Kommunen tilbyr også vigsel for brudefolk bosatt i andre kommuner.

 

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge må det foreligge en gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Den originale prøvingsattesten sendes til Nordkapp kommunes i god tid før vigselen og senest to uker før.

Nordkapp kommune
Postboks 403

9750 Honningsvåg

 


Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap.


Tid og sted for vigsel

Nordkapp kommune gjennomfører vigsler på rådhuset i rådhusets åpningstider mandag til fredag fra kl. 08:00 – kl. 15:00. Ønske om andre dager og steder kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Seremonirommet på rådhuset er Rådhussalen/kommunestyresalen. Det er mulig å se seremonirommet på forhånd. Dette må da avtales.

Dere kan bestille tid for vigsel ved å sende en e-post til postmottak@nordkapp.kommune.no . Det er også mulig å komme innom kommunens servicekontor.

Følgende må oppgis:

• Kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer)
• Ønsket tidspunkt for vigsel

Når kommunen har mottatt prøvingsattesten vil dere motta en bekreftelse på tidspunkt for vigselen.


Hvem utfører vigselen?

Følgende personer har fra 01.01.2018 vigselsmyndighet i Nordkapp kommune:

Kristina Hansen, ordfører

Kjell-Valter Sivertsen, varaordfører

Raymond Robertsen, rådmann


Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, vitner og gjester bør møte opp 10 – 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. I unntakstilfeller kan Nordkapp kommune stille med vitner. Dette må avtales på forhånd.

Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

Hvis en av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for statsautorisert tolk.

Seremonien varer i 10 - 15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsler dere som rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsler vigselsprotokollen.

En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.


Ringer

Hvis dere ønsker å utveksle ringer må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Ringene settes på når dere er blitt erklært som ektefolk. Ordfører/varaordfører/rådmann sier fra når ringene kan utveksles.


Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med vigsler og brudepar.


Hva koster det å gifte seg?

Vigselstilbudet for personer som er bosatt i kommunen er gratis så lenge vigsel foregår i rådhusets lokaler i åpningstiden.

 

For vigsler for personer som ikke er bosatt i kommunen er gebyret 2000 kr så lenge vigsel foregår i rådhusets lokaler i åpningstiden.

 

Dersom det er andre ønsker eller behov for vigselen kan kommunen kreve gebyr tilsvarende

ekstrakostnader. Dette avklares på forhånd.


Er det lov å kaste ris på brudeparet?

Ja, det er lov å kaste ris på brudeparet utenfor rådhuset. Det er ikke lov å kaste ris inne på rådhuset. Det er heller ikke lov å kaste blomster og konfetti, dette gjelder både inne og utenfor rådhuset.  


Mottakelse

Det er ikke anledning til å ha mottakelse eller selskap på rådhuset etter seremonien.