For mer informasjon se: http://www.husbanken.no/Venstremeny/Bostotte/Soke%20bostotte.aspx  Informasjon og søknadsskjema kan du også få ved henvendelse til Servicekontoret på Rådhuset. Telefon 78476505/ 09750, eller randi.jorgensen@nordkapp.kommune.no Søknadsfrist er den 14. i hver mnd.