Beskrivelse

Hovedmålsetting for brøyte og strøtjenesten er å vedlikeholde det kommunale veinettet etter en vedtatt standard, slik at veinettet er farbart for fotgjengere og trafikanter.

Målgruppe

Alle fotgjengere og trafikanter som benytter det kommunale vegnettet.

Kriterier/vilkår

Under normale værforhold skal trafikantene forvente god framkommelighet.

Ved vanskelige værforhold må trafikantene regne med vanskeligere framkommelighet i kortere eller lengre perioder.

I tillegg til brøyting og strøing omfatter tjenesten overflatevann og salting av kummer i vei.

Definisjon av veinettet

Det er foretatt en tredeling av veinettet for å lette prioriteringen ved snørydding:

 

Brøyting og strøing kommuneale veier PDF document ODT document