Rådmannen har nå lagt frem forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021. Forslaget skal politisk behandles og innstilles av Formannskapet 21. november 2017. Endelig budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 vedtas av kommunestyret 12. desember 2017.

Budsjettdokument - Rådmannens innstilling

Vedlegg - beskrivelse av budsjettiltak