Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Covid-19-tilskudd til næringslivet – Søknadsfrist 16. mars kl. 16

Nordkapp kommune har fra regjering og storting mottatt kr 360 000,- før jul og kr 1 069 565 i februar. Totalt kr 1 429 565 kr som skal deles ut til næringslivet i kommunen som er særlig ramt av smittevernstiltak. Kommunestyret har i møte 02.03.2021 fattet følgende vedtak om hvordan midlene skal fordeles:

 

1. Nordkapp kommune fordeler 1 069 565 til lokale virksomheter etter søknad med

frist 16.03.21

2. Tidligere tildelte midler på 360 000 slås sammen med ny søknadsrunde

16.03.21, blir da 1 429 565

3. Søkere som har søkt for tildeling på kr. 360 000, skal bli gitt mulighet til å søke

på nytt og bredere grunnlag.

4. Tildelinger av disse midlene delegeres administrasjonen.

5. Det legges til grunn dokumentert tapt omsetning grunnet uteblitt turist besøk,

eller tapt omsetning grunnet koronatiltak. Prosentvis omsetningsfall veier tungt i

behandling av tilskuddssøknader

6. Det legges en øvre grense på opptil kr. 100 000

 

For å søke på midler fylles ut skjema med opplysninger. Skjemaet ligger på kommunens facebookside  her https://www.facebook.com/NordkappKommune

Søkere som har søkt på den første utlysningen med frist 2. mars kan velge å søke på nytt eller velge å la sin tidligere søknad stå som den er. BEMERK at søknadsskjemaet er utvidet med spørsmål om bedriftens omsetning for henholdsvis 12 og 2 måneder også.