Navnet Honningsvåg antas å komme av en hornlignende fjellformasjon ("hornugr" på gammel-norsk) og våg ("bukt"). For 300 år siden ble Finnmarks første by foreslått plassert her, men befolkningsgrunnlaget var for lite. Fra slutten av forrige århundre vokste Honningsvåg raskt til en liten by og fikk bystatus f.o.m 01.10.1996. I handelssenteret i Honningsvåg finnes post, bank, kiosker, apotek, frisør, kafeer, hoteller, vinmonopol, bibliotek og torg. 
Nordkapp kommune har et godt utbygd helse-og omsorgstilbud. Honningsvåg Lufthavn har 800 meter rullebane og trafikkeres daglig flyforbindelse med Oslo. 
Nordkappmuseet tilbyr utstillinger og samlinger om kystkultur og turisttrafikk til Nordkapp gjennom tidene og har åpent hele året.
Havnepromenade Langs havnen i Honningsvåg kan man besøke turistinformasjonen, museet, butikker og spisesteder. Man kan se turistskipene, hurtigruten og brygger der fiskerne har sine redskaper. 
Nordkapp maritime fagskole og videregående skole ligger i Honningsvåg. Skolen har eget kaianlegg med opplæringsbåt.
Honningsvåg kirke ble reist i 1884. Kirkener den eneste bygningen som stod igjen etter brenningen av Honningsvåg under andre verdenskrig. Idrettsanlegg samler idretten i Honningsvåg, og like ved finnes verdens nordligste kunstgressbane.