Utstillingen «Brent land», og boka med samme tittel, handler om «den brente jords taktikk» og hva befolkningen i nord opplevde da andre verdenskrig gikk inn i siste fase høsten 1944. Brutalt og nådeløst ble en hel landsdel nærmest lagt øde. De tyske styrkene tente på bygninger, sprengte kaier, veier og telegrafstolper, de slaktet husdyr – ingenting skulle stå igjen som kunne hjelpe russerne dersom de kom etter. Gjennom bilder og folks egne historier forteller utstillingen noe av det som skjedde med menneskene som bodde i området. 

Brent_land_Bokomslag_Web_liten.jpg

Utstillingen bygger på materiale fra ulike billedarkiv og er produsert med støtte fra Norsk kulturråd, Stiftelsen Fritt Ord, SpareBank 1 Nord-Norges fond og Stiftelsen Sat Sapienti. Finnmark fylkesbibliotek er ansvarlig for utstillingsturnéen til folkebibliotek i fylket. Fylkesbiblioteket har bidratt med flere foto og får utstillingen i eie fra Orkana forlag etter avslutta utstillingsperiode.