Nordkapp kommune sender med dette rullering av kapittel 5 Handlingsprogram i «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» ut til høring.

Innspill må sendes Nordkapp kommune innen 7. november 2017.

 Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Innspill sendes til postmottak.nordkapp.kommune@nordkapp.kommune.no.