Dette er et tilbud for hjemmeboende som har behov for et meningsfylt tilbud på dagtid. Det sosiale samværet vektlegges mye. Tilbudet er også et viktig tiltak i forhold til hjemmeboende personer med aldersdemens og deres pårørende.

Kontaktinformasjon

Aktivitetsleder
Åse Merete Elde
Tlf: 78 47 67 56 
Epost: ase.merete.elde@nordkapp.kommune.no