Formålet med reisen er å søke å inngå avtaler rundt de kommersielle mulighetene statuen av marinehunden Bamse gir og gi disse en profil som legger grunnlaget for varige kulturelle og næringsmessige relasjoner. Ideen er at man utvikler felles ”Bamse-produkter”, som skal selges (hovedsakelig rettet mot turister) både i Nordkapp og i Montrose, men der vilkåret for å få lov å selge dem er, at en viss andel pr. produkt innbetales til et felles fond, som brukes til å pleie relasjonene mellom Nordkapp og Montrose.

Les mer om skipshunden Bamse på Nordkappmuseets hjemmesider