Det er tre prioriterte områder som gis tilbud i regi av spaserstokken i 2018:
1. Kunst og kultur tilbud - møteplass for eldre
2. Film og teatertilbud
3. Kulturhistoriske utflukter

Den kulturelle spaserstokken i Nordkapp vil prioritere tilbud til eldre i institusjoner i kommunen. Ut over dette vil det bli gitt ulike tilbud innenfor de prioriterte områdene som er nevnt ovenfor. Ut fra at tilskuddet til spaserstokken er halvert de siste årene innførte eldrerådet en egenandel i 2017 på tilbudene som gis utenfor institusjoner. Egenandelene vil annonseres i forbindelse med tilbudene som gis. 

Aktuelle aktører kan søke Nordkapp kommune om tilskudd på inntil kr 5000,- til å gjennomføre kunst og kulturtilbud, konserter og kulturhistoriske utflukter. Det er løpende tildelinger inntil budsjettet er brukt opp. Søkere må selv stå for hele arrangementet, markedsføring og gjennomføring. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av arrnangementet og kostnader.

Søknad kan sendes på epost til kulturkonsulent i Nordkapp kommune
 

Formålet for Den kulturelle spaserstokken er å:

  • Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
  • Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
  • Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek, kommunale kinoer/bygdekino.
  • Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.