Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Detaljregulering Eidet, Kamøyvær - høring og offentlig ettersyn

Fast utvalg for plansaker i Nordkapp kommune vedtok i møte 19.10.21 at forslag til detaljregulering for Eidet i Kamøyvær sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Kamøyvær har over tid utviklet et særdeles aktivt næringsliv med fiskeri og reiseliv. Disse aktivitetene avstedkommer til tider et voldsomt trykk på trafikksituasjonen i

fiskeværet, særlig på og rundt Eidet. Formålet med reguleringen er å løse den trafikale situasjonen ved å tilrettelegge for en ryddig løsning med snuplass for trailere og busser, samt parkering for biler og busser. I tillegg skal det reguleres sammenhengende fortausareal langs sjøen for økt trivsel og trafikksikkerhet.

 

Sakens dokumenter finner dere her: 

LB002 12-06-21 
Reguleringsplan_210920
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse 

 

Eventuelle innspill sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no og merkes «Detaljregulering Eidet, Kamøyvær».

 

Frist for innspill settes til mandag 06.12.2021. 

 

Spørsmål kan rettes til Vegard Juliussen på epost vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no eller pr telefon 93218319