Fast utvalg for plansaker i Nordkapp vedtok i møte 01.11.2016 å sende følgende forslag til reguleringsplan på høring og legge de ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10:

 

  • Anlegg for fisketurisme i Skarsvåg – privat detaljregulering

 

Planforslaget kan lastes opp her:

Planbeskrivelse.pdf

Regplan_160816.pdf

25.8.2016 Reguleringsbestemmelser.pdf

Plan og profil veg.pdf

 

Frist for innspill er 23. desember 2016.

 

Innspillene merkes ”Fisketurisme i Skarsvåg” og sendes pr epost til postmottak@nordkapp.kommune.no. Spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Vegard Juliussen pr epost vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no, eller pr telefon 78476546