Fast utvalg for plansaker i Nordkapp kommune vedtok i møte 21.11.2017 følgende:

 

Forslag til Detaljregulering Kobbholla sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht Plan- og bygningsloven § 12-11.

 

Saksfremlegg og plandokumenter kan lastes ned her:

Detaljregulering Kobbholla - saksfremlegg.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Regplan_260917.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

 

Eventuelle innspill sendes til

Nordkapp kommune

Rådhusgata 12
9750 Honningsvåg

 

eller pr epost til postmottak@nordkapp.kommune.no

 

Frist for innspill skal være minst 6 uker, og settes til 12.01.2018

Spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Vegard Juliussen, tlf 78476546.