1.000.000 kroner oppfyller kulturdrømmer

100 nye kulturtalenter trer i juni inn i rekken av i alt 700 talenter, som de siste syv årene har mottatt Drømmestipendet. I år deles det ut stipender på 10.000 kroner fra Farsund i sør til Nordkapp i nord.
 
Fra Nordkapp kommune er det ”Moillrock” fra Honningsvåg som fredag 4. juni 2010 vil få tildelt Drømmestipendet 2010, pålydende 10.000 kroner.
 
Dette er sjuende år på rad at Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd samarbeider om å dele ut én hel million kroner til talentfull ungdom i 100 kommuner.
 
Stipendmottakerne er barn og ungdom under 20 år som utøver ulike kulturelle uttrykk, som f eks dans, musikk, teater, sirkus eller visuell kunst. Målet med stipendet er at mottakerne skal få motivasjon til å utvikle seg videre og mulighet til å få oppfylt noen av sine kulturdrømmer.
 
Alle norske kommuner kan nominere én kandidat; enkeltutøver eller gruppe. Det er rektoren ved kulturskolen som - ofte etter omfattende juryarbeid med flere involverte - beslutter hvem som skal være kommunens kandidat til Drømmestipendet.
 
Inspirasjon til videre utvikling
Drømmestipendet består av 100 stipender á 10 000 kroner.
 
– Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd er opptatt av å styrke det kulturelle mangfoldet over hele landet. Sammen har vi tro på at Drømmestipendet bidrar til at talentfulle barn og unge får inspirasjon og oppmuntring til å dyrke talentet sitt, sier prosjektleder Lars Emil Johannessen i Norsk kulturskoleråd.
 
Med årets tildeling er det delt ut til sammen syv millioner kroner gjennom Drømmestipendet fra Norsk Tipping til 700 unge kulturutøvere i Norge. Blant tidligere vinnere finner vi blant andre The BlackSheeps, fiolinistsøstrene Eldbjørg og Ragnhild Hemsing, årets Virtuosvinner Guro Kleven Hagen og tradjazzmusiker Felix Peikli.
 
I vår kommune har følgende tidligere mottatt Drømmestipendet: Nordkapp kulturskole sine kandidater har vunnet hvert år drømmestipendet har vært tildelt – disse er henholdsvis Ville Himanka Langfeldt, Marius Næss, ”Driv”, Jon Morten Nordang, ”Orphans Call” og Regine Toften Holst.
 
Kontaktpersoner
Norsk kulturskoleråd: Lars Emil Johannessen, tlf: 907 43 814
Norsk Tipping: Gerd Holter, tlf: 481 44 854
 
Fakta om Drømmestipendet
·        Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping står bak Drømmestipendet
·        Drømmestipendet deles ut for sjuende gang i 2010
·        Målet er å gi unge kulturtalenter anledning til å få oppfylt en kulturell drøm og utvikle seg videre innen sitt område
·        Det deles ut 100 stipender á 10 000 kroner til enkeltpersoner eller grupper. Alder til og med fylte 20 år
·        Mottakerne kan ikke være etablerte kunstnere
·        Landets kommuner er invitert til å nominere én kandidat hver
·        Totalt er det mottatt 249 søknader i år
·        Drømmestipendet har egen hjemmeside: www.drommestipendet.no
 
Fakta om Norsk kulturskoleråd
·        Nasjonal medlems- og interesseorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler
·        Har i dag 410 av landets kommuner som medlemmer
·        Sentral pådriver for opprettelse og utvikling av kommunale kulturskoler i Norge
·        Har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet ansvaret for nasjonale utviklingsprosjekt innen området kulturskoler
 
Fakta om Norsk Tippings formål
·        Skal drive konkurransedyktig spillvirksomhet innenfor sosialt ansvarlige rammer, slik at spilloverskuddet skaper inntekter til gode formål
·        Spillemidlene forvaltes av Kulturdepartementet og deles mellom kultur, idrett og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner
·        Spillemidlene går i hovedsak til formål som kommer barn og unge til gode
·        I år blir det utdelt 1,25milliarder kroner til norsk kultur

I løpet av de siste 20 årene har norsk kultur mottatt mer enn 22,5 milliarder kroner av Norsk Tippings overskudd