Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. 

Før valgdagen kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni. Du kan bare stemme én gang. 

Du trenger ikke valgkort for tidligstemme, men husk å ta med legitimasjon!