Det inviteres til allsang med Dønning og damene, samt innslag av sang og musikk fra lokale artister.

Salg av kaffe og kaker.

Behov for skyss, kontakt Lions v/ Terje Nilsen tlf: 92046309