Arbeidstiden ved sektorens administrasjon er som før:

Vintertid    : kl.08.00 - kl.15.45

Sommertid: kl.08.00 - kl.15.00