FagBrevUtd-18-okt.jpg

Ordfører overrekte fag- og svennebrev til Vebjørn Jensen (energimontør), Ban Midhat Nagih (helsearbeider) og Ørjan Rene Gullstrand (tømrer). De 6 som ikke var tilstede under utdelingen er:
Elektrikerfaget: Kristian Lindkvist Jensen, Helge Johansen, Henry Fagerhaug Larssen
Fiske og fangst: Benjamin Mathisen Vian
Sveisefaget: Stian Kiil Jensen
Yrkessjåførfaget: Thomas Olsen

Nordkapp kommune gratulerer.