Dette gjelder de kommunale avgiftene termin 5 (sept-okt) med forfall 20. oktober 2021 og eiendomsskatt for 3. tertial med forfall 20. oktober 2021. Sjekk i nettbanken om de er betalt, dersom de ikke er det skyldes det manglende filoverføring til Nets og må betales manuelt.

Innbetales til vårt konto nr 4910 14 91322.