nordkapp.custompublish.com

Årsrengskap

Finnmarksstatistikken

Finnmarkstatistikken er nå kommet i ny form og med oppdaterte tall.Norut Alta har på oppdrag fra fylkeskommunen samlet inn, systematisert og analysert statistikk på en rekke viktige samfunnsområder i Finnmark. Les mer om Finnmarksstatistikken på http://finnmarksstatistikken.norut.no