Åpningstider:

Hver fredag fra:

Kl. 15.00 – 18.00      Barn i lag med foreldre/voksne

Kl. 18.00 – 19.30      Familie bad, alle

Kl. 19.30 – 21.00      Voksne over 16 år