Åpningstidene ved folkebadet blir som følgende:
 

Hver tirsdag (forsøksperiode fram til påske) 

Kl. 12.00 – 17.00               Åpent for alle

 

Hver fredag:

Kl. 15.00 – 18.00               Barn i lag med foreldre/voksne

 

Kl. 18.00 – 19.30               Familie bad, alle

 

Kl. 19.30 – 21.00               Voksne over 16 år

 

 

Pris: Barn kr 30,- voksne kr 50,-

 

 Oppvekst og kulturkontoret